Jaarverslagen

2016 – 2017

Tante Annie had als kind al een droom: een thuis voor de straatkinderen van Dolok Masihul. De familie van tante Annie biedt haar een stuk land om haar droom te realiseren. Maar met alleen een stuk land ben je er niet…

De uitleg bij 2016 en 2017 beschrijft het ontstaan van Stichting Anak Sumatera en hoe het fundament gelegd werd voor het ‘thuis’ voor de kinderen.

Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Uitleg jaarverslag 2016-2017

2018

In 2018 wordt er hard gebuffeld voor de bouw van het hoefijzervormig huis. Ondertussen gaat de zorg voor de kinderen gewoon door en komt een bestuur voor de Stichting in Indonesië tot stand.

Lees welke acties zijn ondernomen om voor het wees-thuis en waar de donaties aan zijn besteed.

Financieel Jaarverslag 2018
Uitleg jaarverslag 2018

2019

In 2019 gaat het dak dicht boven de eetzaal, het leslokaal, 15 slaapkamers, badkamers, keuken, administratie en de medische behandelkamer. Het huis staat! Nu beginnen we aan de aanleg van elektriciteit, water en internet. Daarnaast organiseert het team in Indonesië een fantastisch sporttoernooi tussen kinderen uit de omliggende dorpen. De burgemeester komt zelfs prijzen uitdelen. Lees wat er bereikt is in 2019.

Financieel Jaarverslag 2019
Uitleg jaarverslag 2019

Beleidsplan

Meerjarenplan Anak Sumatera 2020 tot 2023

In het ‘Meerjarenplan 2020-2023′ van Stichting Anak Sumatera zijn de plannen rond het wees-thuis opgenomen voor de komende 3 jaar. Het meerjarenplan geeft antwoord op vragen als:

  • Wie organiseren de activiteiten van de Stichting in Nederland en in Indonesië?
  • Hoeveel kinderen wonen er nu in het wees-thuis en hoeveel in 2023?
  • Hoeveel kost dat en wie financiert dat?

Je bent van harte welkom om samen met ons de straatkinderen in Sumatra te helpen aan veiligheid nu en in de toekomst. Graag horen we jouw reactie op onze plannen en – als je wil – zoeken we de samenwerking op. Mail ons: contact@anaksumatera.org.

Meerjarenplan – 2020 tot 2023