Jaarverslagen

2020

Ook in Indonesië stond het leven dit jaar onder grote invloed van de covid19-pandemie. Toch zijn er grote sprongen gemaakt: de eerste kinderen zijn komen wonen on ons tehuis, samen met twee begeleiders. Ook de nieuwbouw is gevorderd en de bouwplannen zijn verder uitgewerkt. Een andere mijlpaal is het behalen van de ANBI-status, hetgeen grote belastingvoordelen kan opleveren voor onze sponsoren. Lees wat er bereikt is in 2020.

2019

In 2019 gaat het dak dicht boven de eetzaal, het leslokaal, 15 slaapkamers, badkamers, keuken, administratie en de medische behandelkamer. Het huis staat! Nu beginnen we aan de aanleg van elektriciteit, water en internet. Daarnaast organiseert het team in Indonesië een fantastisch sporttoernooi tussen kinderen uit de omliggende dorpen. De burgemeester komt zelfs prijzen uitdelen. Lees wat er bereikt is in 2019.

Overige jaarverslagen

Tante Annie had als kind al een droom: een thuis voor de straatkinderen van haar dorp, Dolok Masihul. Haar familie gaf haar een stuk land te beschikking waar ze sinds 2016 werkt aan het realiseren van haar droom. In de jaarverslagen van de stichting Anak Sumatera leggen we verantwoording af van haar en ons werk.

Beleidsplan

Meerjarenplan Anak Sumatera 2020 tot 2023

In het ‘Meerjarenplan 2020-2023′ van Stichting Anak Sumatera zijn de plannen rond het wees-thuis opgenomen voor de komende 3 jaar. Het meerjarenplan geeft antwoord op vragen als:

  • Wie organiseren de activiteiten van de Stichting in Nederland en in Indonesië?
  • Hoeveel kinderen wonen er nu in het wees-thuis en hoeveel in 2023?
  • Hoeveel kost dat en wie financiert dat?

Je bent van harte welkom om samen met ons de straatkinderen in Sumatra te helpen aan veiligheid nu en in de toekomst. Graag horen we jouw reactie op onze plannen en – als je wil – zoeken we de samenwerking op. Mail ons: contact@anaksumatera.org.