Oudere jaarverslagen

Tante Annie had als kind al een droom: een thuis voor de straatkinderen van haar dorp, Dolok Masihul. Haar familie gaf haar een stuk land te beschikking waar ze sinds 2016 werkt aan het realiseren van haar droom. In de jaarverslagen van de stichting Anak Sumatera leggen we verantwoording af van haar en ons werk.

2020

Ook in Indonesië stond het leven dit jaar onder grote invloed van de covid19-pandemie. Toch zijn er grote sprongen gemaakt: de eerste kinderen zijn komen wonen on ons tehuis, samen met twee begeleiders. Ook de nieuwbouw is gevorderd en de bouwplannen zijn verder uitgewerkt. Een andere mijlpaal is het behalen van de ANBI-status, hetgeen grote belastingvoordelen kan opleveren voor onze sponsoren. Lees wat er bereikt is in 2020.

2019

In 2019 gaat het dak dicht boven de eetzaal, het leslokaal, 15 slaapkamers, badkamers, keuken, administratie en de medische behandelkamer. Het huis staat! Nu beginnen we aan de aanleg van elektriciteit, water en internet. Daarnaast organiseert het team in Indonesië een fantastisch sporttoernooi tussen kinderen uit de omliggende dorpen. De burgemeester komt zelfs prijzen uitdelen. Lees wat er bereikt is in 2019.

2018

In 2018 wordt er hard gebuffeld voor de bouw van het hoefijzervormig huis. Ondertussen gaat de zorg voor de kinderen gewoon door en komt een bestuur voor de Stichting in Indonesië tot stand. Lees welke acties zijn ondernomen om voor het wees-thuis en waar de donaties aan zijn besteed.

2016 – 2017

Tante Annie had als kind al een droom: een thuis voor de straatkinderen van Dolok Masihul. De familie van tante Annie biedt haar een stuk land om haar droom te realiseren. Maar met alleen een stuk land ben je er niet…De uitleg bij 2016 en 2017 beschrijft het ontstaan van Stichting Anak Sumatera en hoe het fundament gelegd werd voor het ‘thuis’ voor de kinderen.