Onze missie

WAT WILLEN WE PRECIES?

Wij willen 30 wees- en straatkinderen in Dolok Masihul op Sumatra een veilig thuisgeven tot ze zelfstandig kunnen wonen, werken en bestaan. Dat betekent 30 kinderen onderdak, eten, drinken en een omgeving bieden waarin ze positief met elkaar en anderen leren omgaan. Waar ze onderwijs en een vakopleiding krijgen, zodat ze hun talenten ontplooien en een plek in de samenleving vinden.

VEILIG EN GEZOND WONEN

De straatkinderen lopen veel risico’s. Vanwege de honger zijn ze een makkelijke prooi voor criminelen. Ze komen al vroeg in aanraking met geweld, criminaliteit, prostitutie en drugs. Ons t(e)huis in aanbouw is een eerste stap om ze veiligheid te bieden. Daar kunnen ze eten en slapen en let de begeleiding op hun voeding, gezondheid en spel.

We willen dat de kinderen bij ons veilig zijn, gezond kunnen eten en drinken, samen kunnen spelen en tenminste leren schrijven en rekenen. Het thuis moet goed ingebed zijn in het netwerk in Dolok Masihul. We willen niet dat ouders in het dorp jaloers worden op de kinderen in het ‘thuis’, of in de verleiding komen hun kinderen de straat op te sturen, naar ons weeshuis. Daarom openen we onze faciliteiten gedoceerd voor families in het dorp.

Bouwbakkers aan ’t werk – 2017
De staat van het weeshuis – 2018

MEDISCHE ZORG

Tot nu toe zijn de kinderen niet verzekerd van medische zorg. In Indonesië bestaat geen basisverzekering. Mensen lossen veel problemen en kwaaltjes op met kennis van kruiden. De meest prangende medische zorg voor de straatkinderen is in de afgelopen jaren door Annie en de stichting betaald.

Als het weeshuis in gebruik is genomen, verwachten we dat:

  • er minder ongelukken gebeuren, omdat kinderen minder op straat zwerven;
  • de kinderen minder vaak ziek zijn, omdat ze gezonder eten;
  • er minder problemen met criminaliteit ontstaan, omdat ze eten en verzorging krijgen.

Een aantal kinderen zullen nare ervaringen en mogelijk trauma’s hebben. We winnen daarvoor medisch advies in en zullen daar aandacht voor hebben.

We streven naar medische zorg voor alle straatkinderen in Dolok.

ONDERWIJS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

In familieverband en op school leren kinderen van elkaar, van hun verzorgers en leraren. De kringloop van het leven maakt dat wat je jong leert, je oud weer doorgeeft. Door sport en spel, tekenen en verhalen vertellen, door tuinen te bewerken en mee te helpen koken en bij het onderhouden en schoonhouden van het huis, leren de kinderen vaardigheden die ze telkens weer nodig hebben.

We streven naar een omgeving waarin iedereen – kinderen en begeleiders – leert over:

  • Mentaal: rekenen, schrijven, lezen, presenteren en plannen.
  • Sociaal: verhalen vertellen, overtuigen, conflicten beslechten, voor jezelf opkomen, doorzetten, samenwerken.
  • Emotioneel: zelfwaardering, empathie, omgaan met emoties, omgaan met en verwerken van nare ervaringen.
  • Voeding: verbouwen en verwerken van voedsel, groenten, fruit en kruiden, koken, hygiëne, restverwerking, composteren.
  • Huishouden: je bed opmaken, kleren wassen, drogen, vouwen, schoonmaken, kleine reparaties.

Naast deze basis voor gezond leven en wonen, verdienen de kinderen ook een beroepsopleiding. De mogelijkheden daarvoor zullen we te zijner tijd onderzoeken.

VOORZIENING IN DE DAGELIJKSE LEVENSBEHOEFTEN

Eten, drinken, huisvesting, onderwijs en medische verzorging voor 1 kind kost rond de 500,- per jaar. Elke ondersteuning is dus zeer welkom!

Kosten per kind… per week per maand per jaar
Eten €12,50 €50 €605
Schoolboeken, laptop €20
Huisvesting €5 €60
Wasgoed, onderhoud €1 €12
Begeleiding, leraar, beveiliging €5 €60
Medische verzorging €2 €25
Moestuin /
Instrumenten, sport /

Meehelpen?

Je helpt door te doneren of door een vaste sponsor te worden. Maar ook door mensen te attenderen op onze stichting, of door een inzameling te houden onder collega’s of buren. Graag helpen we je daarbij. Nieuwsgierig hoe? Neem contact op: info@anaksumatera.org.

Indonesië: Dolok, Sumatra

Nederland: Marsmanstraat 14, 1702 GA Heerhugowaard

Neem contact op via:
contact@anaksumatera.org

072 – 743 9389
(Toko Tante Annie)