Er zijn drie nieuwe bewoners in het (t)huis. De twee broertjes Ishak en Iskander en Edi zijn bij ons komen wonen. We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen. In deze periode is de vastenmaand Ramadan geweest. Een maand om naast te vasten ook goed te doen voor je naasten. Het (t)huis werd verrast door de vele donaties van vooral levensmiddelen door de lokale gemeenschap en zelfs door een mooie gift door een organisatie uit Turkije.

Namens de kinderen en medewerkers in Indonesië danken wij je voor jouw steun aan de stichting.

“Kent u iemand met een hart voor kinderen? Stuur hem of haar deze nieuwsbrief over ons weeshuis”.