Hoera, hoera! We zijn door de belastingdienst erkend als goed doel en hebben dus de ANBI status gekregen. Dat betekent dat iedereen een deel van zijn giften aan onze stichting terug kan krijgen van de belasting. Vindt u het ook een fijn idee als de belasting meebetaalt aan de steun voor de kinderen? Vul dan dit formulier in, en stuur het naar onze penningmeester: Jan Pool, contact@anaksumatera.org