In deze nieuwsbrief zie je hoe de kinderen helpen met de oogst van pinda’s en werken aan hun fitheid. De gouverneur van Noord Sumatra doneert goederen aan onze en andere weeshuizen.

Namens de kinderen en medewerkers in Indonesië danken wij je voor jouw steun aan de stichting.

“Kent u iemand met een hart voor kinderen? Stuur hem of haar deze nieuwsbrief over ons weeshuis”.

Graag maken wij u nog attent op de verschillende manieren waarop u ons met uw giften kunt steunen en het belastingvoordeel dat daarmee te behalen is!

Stichting Anak Sumatera is door de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangemerkt. Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn bij uw IB aangifte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Bij gewone giften geldt een drempel- en maximumbedrag, bij periodieke giften gelden deze beperkingen niet!

  • Een gewone gift is een gift die u incidenteel geeft. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt gedoneerd dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximumbedrag: 10% van uw drempelinkomen.

* Bij een periodieke gift zijn alle giften volledig van de belasting aftrekbaar, zonder drempels. Voorwaarde is wel dat u, voor minimaal 5 jaar, elk jaar hetzelfde bedrag schenkt. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt.

Om dit vast te leggen wordt een PSO, een periodieke schenkingsovereenkomst, met onze stichting gemaakt. Dit kan zonder tussenkomst van een notaris en hoeft ook niet aan de belastingdienst te worden voorgelegd of gemeld.

De gift stopt na de overeengekomen periode of bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw partner. U kunt dit bij het vastleggen van de gift aangeven.

Als u belangstelling heeft voor deze manier van schenken en u wilt profiteren van maximale aftrekbaarheid van uw giften kunt u contact met ons opnemen via contact@anaksumatera.org